Mistä tietää, että Jumala on isä eikä äiti?

"Mistä tietää, että Jumala on isä eikä äiti?"

Metavastaus

Jumalalla ei ole sukupuolta siinä mielessä kuin me ajattelemme. Sekä mies että nainen on luotu Jumalan kuviksi. Jumalan luonto pitää sisällään sekä maskuliinisuuden että feminiinisyyden eli hänessä on sellaisia piirteitä, jotka perinteisesti on kategorisoitu miehellisiksi tai naisellisiksi. Jeesus (kaikkien tosimiesten esikuva) esimerkiksi saattoi verrata itseään kanaemoon, joka kokoaa poikaset siipiensä suojaan (Matt. 23:37).

Vastaus

Tärkein perustelu lienee Jeesuksen opetukset. Jeesus mm. kohdisti rukouksensa aina Isälle, ei koskaan Äidille eikä muutenkaan vihjannut Äiti-Jumalan olemassaoloon. Tässä tullaan myös siihen pointtiin, jonka saarnassanikin esitin: tiedämme Jumalasta vain sen verran, mitä hän itse meille kertoo. Koska Jumala on paljastanut itsensä meille Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä, meidän tehtävä on kunnioittaa tätä ilmoitusta ja palvoa Jumalaa tämän ilmoituksen pohjalta.

0 comments: