Vasta-argumentti: liian alhainen näkemys Laista?


Tämä on toinen (ja varsin lyhyt) vasta-argumentti aiemmin esitetylle Room. 7:14-25:n minän identiteetille. Kirjoitus jatkaa Paavalin ristiriitainen minä -kirjoitussarjaa.

Monet tutkijat näkevät Room. 7:14-25:ssa kuvatun tilanteen olevan niin synkkä ja ristiriitainen, ettei se voi kuvata kristittyä. Heitä voidaan moittia siitä, että heillä on liian alhainen ja rajoittunut näky Laista. Sillä voidaan ajatella niin, että mitä enemmän kristitty on Hengen uudistamana, sitä herkemmäksi hän tulee synnin jatkuvalle vallalle (vrt. mitä kirkkaampi valo, sitä enemmän likaa näkyy). Tällöin kristityn vilpitön rakkaus Jumalaa kohtaan, saisi hänet huutamaan Room. 7:24 tavoin:
"Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?"
Mikään tekstissä ei kuitenkaan viittaa tähän. Päinvastoin. Paavalin retoriikka ja argumentaatio kärsii pahasti, jos kristityt ovat synnistä vapautettuja (6:22), mutta toisaalta myytyjä synnin alle (7:14) ilman mahdollisuutta vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Lisäksi koska jakson pääteema on lain hyvyys, ei sen keskeiseksi argumentiksi tulisi nostaa kristityn kokemusta tai Paavalin näkemystä ihmisestä.

0 comments: