Vasta-argumentti: Gal. 5:17


Gal. 5:17 kohta muistuttaa (ainakin -38 käännöksessä) hyvin paljon roomalaiskirjeen minän suurta ristiriitaa: "sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen." Koska galatalaiskirjeessä selkeästi puhutaan kristityistä, vaikuttaisi tämä aiheuttavan vahvan ristiriidan edellisessä kirjoituksessa esittelemäni johtopäätöksen kanssa.
Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. (Gal. 5:17)
Tarkemman eksegeesin, eli raamatun tutkimisen, myötä tämä ristiriita laukeaa tyhjiin. Ensinnäkin Gal. 5:17 kuuluu laajempaan jakeiden 16–25 jaksoon, jonka sanoman mukaan liha ei estä Hengen toimintaa eikä varsinkaan ole aina voitolla kristityistä (kuten minällä on tilanne). Sen sijaan jaksolla tarkoitetaan sitä, että ihminen asettuu aina jommankumman (lihan tai Hengen) puolelle. Alkukielessä jae 17b on hivenen epäselvä, mutta konteksti huomioon ottaen se voitaisiin suomentaa seuraavasti: ”Ne sotivat toisiaan vastaan, niin että te ette voi tehdä mitä tahansa tahdotte”. Maininnat Pyhästä Hengestä ovat toinen merkittävä ero Gal. 5:16–25 ja Room. 7:14– 25 jaksojen välillä: ensimmäisestä niitä selkeästi löytyy, jälkimmäisestä ei. Joskus on kuitenkin esitetty, että Room. 7. luvun kaltainen ankara taistelu on mahdollista vain Pyhän Hengen ollessa läsnä ja aktiivinen. Tämäkään vasta-argumentti ei vakuuta, koska samankaltaisia kuvauksia löytyy pakanakirjallisuudestakin.

Ympäröivien jakeiden perusteella Gal. 5:17b ihmisellä on vaihtoehto: he voivat joko vaeltaa Hengen mukaan tai lihan mukaan. Teologista sanastoa käyttäen hän on posse peccare (kykeneviä tekemään syntiä) ja posse non peccare (kykeneviä olemaan tekemättä syntiä). Tällaista vaihtoehtoa ei Room. 7:14-25 minällä vaikuttaisi olevan vaan hän on non posse non peccare (kykenemätön olemaan tekemättä syntiä).

Jonkinlaista rinnakkaisuutta näiden jaksojen välillä kuitenkin voidaan nähdä, sillä Gal. 5:18 sanoma on täsmälleen sama kuin Room. 7:1–8:11:n pääsanoma. Rinnakkaisjakso jakeelle Gal. 5:17 löytyisi kuitenkin tutkittavaa jaejaksoa paremmin Room. 8:5–13:sta, jossa puhutaan lihan ja Hengen välisestä taistelusta. Näin ollen vaikka tutkittavan minän identiteetti nähtäisiinkin jonain muuna kuin kristittynä, voidaan sanoa lihan ja Hengen välisen taistelun olevan osa kristityn kokemusta. Kristityllä on kuitenkin mahdollisuus laittaa synnille kampoihin ja toisinaan jopa selviytyä voittajana taistelusta – Paavalin pyhityskäsityksen mukaisesti.

Tämä kirjoitus on osa pitkää Paavalin ristiriitainen minä -kirjoitussarjaa, joka perustuu Iso Kirja -opisolle tekemääni päättötyöhön.

0 comments: