Roomalaiskirje, osa 4/4: teema?”Roomalaisille hän [Paavali] kirjoitti laajasti selittäen kirjoituksia ja kertoen Kristuksen olevan niiden pääasia”
, toteaa varhainen Muratorin fragmentti roomalaiskirjeen sanomasta. Tutkijoiden näkemys kirjeen tarkemmasta sanomasta on vaihdellut vuosien varrella. Tulkintahistoria voidaan yksinkertaistaa liikkeenä kirjeen alusta loppuun. Uskonpuhdistajat painottivat lukuja 1–5 ja uskonvanhurskautta kirjeen keskuksena. 1900-luvun alussa tutkijat kuitenkin alkoivat nähdä kirjeen todellisen ytimen lukujen 5–8 esittämässä liitossa Kristuksen kanssa ja Pyhän Hengen työssä. Uskonpuhdistajien näkemyksen on myös katsottu lukevan Lutherin ajatukset Paavalin ajatuksiksi. Paavalia kuitenkin kiinnosti enemmän pakanoiden ja juutalaisten välinen suhde kuin syntisen ihmisen vanhurskautus. Tällöin luvut 9–11 muodostaisivat kirjeen sydämen. 1900-luvun loppupuolella on kuitenkin ryhdytty ajattelemaan roomalaiskirjettä nimenomaan vastauksena paikallisen seurakunnan ongelmiin. Tällöin 14:1–15:3 ilmaisisi suurimman tarkoituksen kirjeelle.

Jos Paavalilla ei ollut vain yhtä syytä kirjeensä lähettämiseen, on luontevaa ajatella kirjeestä löytyvän useampi pääsanoma, jotka kuitenkin kaikki pyörivät tavalla tai toisella evankeliumin ympärillä. Mikä tämä evankeliumi? Mitä Paavali sanalla tarkoitti? Yhden vaihtoehdon mukaan evankeliumi liittyy oleellisesti kysymykseen kuinka syntinen ihminen voi pelastua. Tämän ajattelutavan kannattajille Room. 1:16–17 muodostavat kirjeen pääteeman. Toisen näkökannan mukaan evankeliumi liittyy oleellisesti Jeesus tapahtumaan (Jeesuksen elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen). Tällöin evankeliumi tarkoittaisi, että Jeesus Kristus on Herra. Tällöin Room. 1:3–4 tiivistäisivät evankeliumin sisällön ja jakeet 16–17 puolestaan evankeliumin vaikutukset.

Tämä kirjoitus on osa päättötyöhöni perustuvaa kirjoitussarjaa, joka sukeltaa roomalaiskirjeen taustoihin ja yrittää rakentaa jonkinlaista historiallista kuvaa siitä, mihin tilanteeseen Paavali kirjeensä kirjoitti. Seuraavaksi sukelletaan ensin roomalaiskirjeen rakenteeseen ja sitten Room. 7. luvun rakenteeseen.

0 comments: