Roomalaiskirje, osa 3/4: Miksi kirje kirjoitettiin?


Roomalaiskirje on kirvoittanut paljon teorioita siitä, miksi Paavali kirjoitti tämän pitkän ja kalliin kirjeen juuri roomalaisille ja juuri tällä sisällöllä. Nämä kirjoittamisen syyt voidaan jakaa monella eri tapaa. Itse seurasin päättötyössäni raamatuntutkija Douglas Moon esittämää jaottelua: syyt liittyen joko (A) Paavalin omaan elämäntilanteeseen tai (B) Rooman kristillisen yhteisön ongelmiin.

(A) Syyt, jotka liittyvät Paavalin elämään kirjeen kirjoittamisen aikoihin voidaan jakaa edelleen kolmeen:
  1. Paavalin suunnittelema lähetysmatka Espanjaan
  2. Paavalin halu muodostaa eräänlainen testamentti tuleville sukupolville omista teologisista ajatuksistaan
  3. Paavalin valmistautuminen Jerusalemin pyhien kohtaamiseen. 
Seuraavaksi pohdin lyhyesti kutakin näistä syistä erikseen. Espanjan matkaa voidaan pitää yhtenä kirjoittamisen pääsyynä, koska Paavali tarvitsi uuden tukikohdan matkalleen. Eripurainen ja Paavalin julistamaan evankeliumiin ainakin osittain epäilevästi suhtautuva yhteisö olisi ollut varsin huono tukikohdaksi ja kirjeellään Paavali yritti korjata Rooman tulehtunutta tilannetta. Tätä on kuitenkin vaikea pitää kirjeen ainoana syynä, koska roomalaiskirjeessä puhutaan varsin vähän matkasta. Kirjeen varsin neutraali sävy vahvistaisi testamenttinäkemystä, mutta toisaalta se nostattaa lukuisia kysymyksiä. Jos kyseessä olisi ollut Paavalin testamenttikirje, miksi hän olisi lähettänyt se juuri Roomaan? Seurakuntaan, jossa hän ei ollut ikinä käynytkään? Roomalaiskirjeestä myös puuttuu tietyt tärkeät elementit Paavalin teologiasta ja kirjeen mukaan Paavalia kiinnosti enemmänkin toimintansa jatkaminen kuin vetäytyminen eläkepäiviä viettämään. Kirjeen sisällön kannalta tärkeimpänä voidaan pitää Jerusalemin pyhien kohtaamista, mutta ongelmaksi edelleen jää kirjeen vastaanottajat. Miksi juuri roomalaiset eikä esim. Jerusalemin seurakunta?

(B) Tarkasteltaessa Rooman kristillisen yhteisön ongelmien vaikutusta roomalaiskirjeen kirjoittamiseen, on syytä pohtia paljonko Paavali tiesi Rooman seurakunnan tilanteesta. Kirjeen sisällön perusteella voidaan olettaa Paavalin tienneen ainakin jotakin. Paavali käsittelee kirjeessään jakoa juutalaisten ja pakanoiden välillä, mikä olikin keskeinen ongelma Roomassa. Tämä ei kuitenkaan ollut vain roomalaisten ongelma vaan asia aiheutti laajemminkin jännitteitä kristikunnassa. Joka tapauksessa, koska suurin osa kirjeestä (luvut 1–11) kehittyy omalla logiikallaan (ilman roomalaisten ongelmien käsittelyä), on vaikea nähdä roomalaisten ongelmien olleen pääasiallisin syy kirjeen kirjoittamiseen.

Näin ollen voidaan todeta, ettei Paavalilla ollut yhtä ainoaa syytä kirjeensä lähettämiseen. Kaikki syyt kuitenkin liittyvät hänen muuttuneeseen lähetystilanteeseensa. Paavalin työ Välimeren itäpuolella alkoi olla loppumaisillaan ja kokenut apostoli tähyili kohti sen ajan maailman läntisintä reunaa eli Espanjaa.

Tämä kirjoitus on osa päättötyöhöni perustuvaa kirjoitussarjaa, joka sukeltaa roomalaiskirjeen taustoihin ja yrittää rakentaa jonkinlaista historiallista kuvaa siitä, mihin tilanteeseen Paavali kirjeensä kirjoitti. Seuraavassa osiossa tarkastellaan tarkemmin roomalaiskirjeen teemaa.

0 comments: