Mitä eroa on uskonnolla ja uskolla?

"Mitä eroa on uskonnolla ja uskolla?"

Metavastaus

Riippuu mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Monien uskovien mielestä niillä on kaikki ero, ei-uskovien mielestä niillä ei ole mitään eroa. Tässä vastauksessa otan jonkinlaisen keskilinjan ja pyrin tarkastelemaan asiaa molemmista näkökulmista.

Vastaus 1

Uskovien näkökulma on siinä mielessä oikeutettu, että kristinuskossa on ennen kaikkea kyse henkilökohtaisesta suhteesta elävään Jumalaan. Mutta nähdäkseni uskovienkaan näkökulmasta kristinuskon määritelmää ei tulisi rajata näin tiukasti, koska se jättää ulos varsin paljon sellaisia asioita, joita kristillisen seurakunnan 2000-vuotisen historian aikana on pidetty hyvin keskeisinä. Saarnassani ja näissäkin vastauksissa useasti viljelemäni totuusväittämät ovat yksiä tällaisia esimerkkejä. Se, että meillä on henkilökohtainen suhde Jumalaan ei vielä varsinaisesti ota kantaa siihen, millainen tuo Jumala on tai miten meidän tulisi elää elämäämme tuon Jumalan kanssa. Nähdäkseni nämä ovat kuitenkin varsin oleellisia ja tärkeitä asioita puhuttaessa kristinuskosta.

Vastaus 2

Ei-uskovien näkökulmasta usko Jeesukseen ja uskonto näyttävät varsin samanlaiselta. Kristinuskossa on omat rituaalinsa (mm. Raamatun luku, rukous ja ylistys), pyhät juhlansa ja muut uskonnoille ominaiset piirteiteensä. Kristinusko tosin eroaa monista muista uskonnoista mm. Jeesus-narratiivin ja armon painotuksen suhteen. Tämä ei vielä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kristinuskoa voitaisi pitää uskontona. Joskus jossain törmäsin seuraavaan ajatukseen, joka minusta kuvaa varsin hyvin omaa suhtautumista ”usko vai uskonto” -kysymykseen: Kristinusko on uskonto, mutta ilman Jeesusta se on yhtä kuollut kuin muut uskonnot. Jeesus puhaltaa kristinuskon kuolleisiin rakenteisiin elämän.

0 comments: