Room. 7:7-13 ja 7:14-25 yhteys?


Selvästi on nähtävissä, että Room. 7:7–25 jakautuu kahteen pääosioon: 7–12(13) ja (13)14–25. Nämä jaksot eroavat toisistaan sekä aihealueen että aikamuodon vaihtumisella. Samoin melkoisen selvästi näkee, että jae 13 toimii siltana näiden jaksojen välillä.

Mutta vaikka jaksot ovat erillisiä, onko minän identiteetti kuitenkin sama? Ne, jotka tulkitsevat minän kristityksi katsovat, että aikamuodon vaihtuminen on riittävä syy erottaa jaksot ja minät toisistaan. Tätä on kuitenkin vaikea pitää riittävänä syynä tulkita minä jotenkin muuten kuin luonnollisimmalla mahdollisella tavalla, koska muuten teksti pysyy varsin selkeänä, että minän identiteetti on sama. Retorisesti olisi varsin taitamatonta, jos minän identiteetti vaihtuisi kesken minä-kertomusta. Vähän sama, jos minä kertoisin tarinaa Matista ja kesken tarinankerronnan vaihtaisinkin nimen Pekkaan – ilman, että selkeästi kerron asiasta kuuntelijoille.

Jos on niin, että Room. 7:7-13 ja 7:14-25 minät ovat samoja, ei minä voi olla täysin omaelämäkerrallinen. Tämä johtuu siitä, että 7:9 ei voi viitata Paavaliin ennen kääntymystään ja toisaalta 7:14 ei oikein sovi Paavaliin kääntymyksen jälkeen.

Paavalin ristiriitainen minä -kirjoitussarja lähenee loppua. Tämä on kolmanneksi viimeinen kirjoitus aiheesta. Marraskuussa blogissa teema vaihtuu kerta heitolla ja siirrytään enemmän apologeettisiin aiheisiin. Stay tuned!

0 comments: