Tarkempia tekstihavaintoja, osa 3/3: jakeet 24-25 osa 2/2


Tämä on toinen osa Room. 7:24-25 jakeita käsittelevästä kirjoituksesta sekä ties monesko osa päättötyöhöni perustuvasta kirjoitussarjasta, jonka aiheena on Paavalin ristiriitainen minä Room. 7:14-25 jaejaksossa. Ks. kirjoituksen edellinen osa.
24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?25. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. (Room. 7:24-25)

Kiitoksen jälkeen Paavali tiivistää jakson pääsanoman: ”Siis näin minä itse toisaalta mielellä palvelen Jumalan lakia, toisaalta lihalla synnin lakia.” Voisiko Paavalin käyttämä termi 'minä itse' kertoa jotain mysteerisen minän identiteetistä? Joidenkin tutkijoiden mukaan se tulisi ymmärtää seuraavasti: ”Minä, Paavali, osana Israelia lihan mukaan”, eli minä ilman Pyhän Hengen apua. Paavali käyttää ilmaisua 'minä itse' yhteensä viisi kertaan: Room. 7:25, 9:3, 15:14; 2. Kor. 10:1 ja 12:13. Nämä fraasin esiintymiset eivät tue tätä tulkintaa eikä sanoilla itsessään ole tällaista merkitystä. Tämä ei ole tarpeellistakaan vaikka minän katsottaisiinkin olevan ei-kristitty: fraasissa käytetään pronominia 'minä' painottamaan, että huolimatta minän kaikista eri osista, se pysyy silti yhtenä persoonana.

Tutkittavan jakson jakeiden 25a ja 25b järjestys on hämmentänyt joitain tutkijoita. Tuntuu oudolta, että kiitoksen jälkeen Paavali vielä palaa minän toivottomaan tilanteeseen. Helppo tapa selvitä tästä problematiikasta olisi väittää jakeen 25b olevan myöhempi lisäys tai kirjurin vaihtaneen niiden paikkaa keskenään. Kummallekaan näistä teorioista ei kuitenkaan löydy yhtään käsikirjoitustodistetta. Vakuuttavampi teoria on se, ettei Paavali juutalaisen luonteen omaavana malta enää olla hiljaa vaan paljastaa vastauksen minän tuskaiseen huutoon jakeessa 24. Tätä vastausta hän käsittelee tarkemmin 8. luvun alussa. Tätä näkemystä tukee myös monikon käyttö ”meidän Herramme” – eikä ”minun Herrani”. Toisaalta jos aiemmin hahmottelemani kiastinen rakenne on uskottava, tulee yhteenvedon paikka myös ymmärrettäväksi.

0 comments: