Yleisiä havaintoja tekstistä, osa 3/3: laki-sanojen merkitys

Paavalin ristiriitainen minä -kirjoitussarja jatkuu. Nyt vuorossa kolmas osa yleisistä tekstihavainnoista jaksosta Room. 7:14-25. Tämä osa ei lopulta päättötyöhöni päätynyt, joten kyseessä ei ole täysin pureskeltu tai hiottu osio. Kiinnitin huomiota jaksossa varsin keskeisessä roolissa olevan sanan laki sisältöön: viitataanko sillä aina juutalaisten Tooraan vai voisiko kyseessä olla joku universaalinen laki. 

Paavali käyttää jaksossa Room. 7:14–25 sanaa laki yhdeksän kertaa ja koko luvussa yhteensä 23 kertaa, joten sitä voidaan pitää jakson yhtenä avainsanana. Se esiintyy jakeissa 14, 16, 21, 22, 23 ja 25. Kiistelyä aiheuttaa se, viitataanko sillä aina Tooraan vai voiko se tarkoittaa joissakin kohdissa periaatetta.

Selkeitä tai hyvin todennäköisiä viittauksia Tooraan löytyy jakeista 14, 16 ja 22. Sen sijaan jakeissa 21, 23 ja 25 esiintyvät laki-sanat ovat tutkijoiden keskuudessa kuuma peruna. Osa tutkijoista tulkitsee lain viittaavan joka kerta Tooraan, jolloin minän lisäksi myös Toora olisi jakautunut. Toiset puolestaan katsoo jakeen 21:n lain viittaavan ”toiseen lakiin” (jakeessa 23). Tämä "toinen laki" puolestaan on sama kuin ”synnin laki” jakeessa 25. Osa tutkijoista taas katsoo, ettei jakeen 21 laki ei ole Toora eikä ”toinen laki”.

Erilaiset tulkinnat laista eivät kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan merkittävästi minän ymmärtämiseen, joten jätin tämän kysymyksen avoimeksi enkä sitten lopulta edes sisällyttänyt päättötyöhöni koko laki-keskustelua.

0 comments: