Room. 7:1–8:4 kiastisesti, osa 2/2


Edellisessä kirjoituksessani esittelin hahmottelemani kiastisen rakenteen Room. 7:1-8:4:stä. Nyt arvioin rakenteen vahvuuksia ja heikkouksia.

Ensin seikkoja, jotka puhuisivat rakenteen puolesta. Ensinnäkin rakenne sijoittaa jakeen 12 keskikohtaan ja siten Paavalin sanoman iskulauseeksi: "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä." Juuri tämä lain puolustus on monesti nähty Paavalin pääpointtina tässä jaksossa. Lakia ei tule syyttää ahdingosta, jossa minä on. Keskikohta liittyy sekä ensimmäiseen ([A] 7:1-6) että viimeiseen osioon ([A'] 7:25-8:4) seuraavasti:

[A] vaikka laki on pyhä, päästäkseen suhteeseen Jeesuksen kanssa siitä pitää vapautua ja
[A’] vaikka laki on pyhä, se ei vanhurskauta.

Kolmas vahvuus on, että se jatkaa lakikeskustelua myös 8. luvun puolelle, kuten monesti on tunnustettu. Neljänneksi jaksot vaikuttavat rakentuvan samankaltaisella argumentaatiolla/retoriikalla. Kiastisen rakenteen myötä minän identiteetti tulisi varsin selväksi, sillä B ja B’ puhuisivat tällöin samasta minästä. Jakson 7:7-11 minä ei selkeästikään voi olla Paavali, koska minä sanoo eläneensä ennen lakia (tästä lisää myöhemmissä kirjoituksissa). Jakeiden 7:25a ja 7:25b järjestys on monesti nähty ongelmallisena, mutta hahmottelemassani kiastisessa rakenteessa jakeiden järjestys saisi varsin hyvän selityksen.

Ongelmaton kiastinen rakenne ei suinkaan ole. Erityisesti jakeiden 7:5–6 asema Paavalin argumentaatiossa aiheuttaisi päänvaivaa. Ne eivät voisi toimia johdantona tuleville jaksoille, koska tällöin ne rikkovat kiastisen rakenteen. Toinen ongelma on yleinen: onko jaksojen samankaltaisuus riittävä syy olettaa Paavalilla olleen mielessä vastaava rakenne? Kuten johdannossa kirjoitin, eksegeesin pääasiallisin tavoite on päästä sisälle siihen, mitä kirjoittaja ajatteli kirjoittaessaan näitä jakeita. Raamatun tekstien retorinen analyysi on helppo toteuttaa huonosti eikä päättötyössäni ollut aikaa eikä tilaa tutkia tätä aihetta tämän enempää. Näin ollen jätin asian mielenkiintoiseksi jatkotutkimuskohteeksi.

Tämä kirjoitus on osa pidempää kesän jatkuvaa Paavalin ristiriitainen minä -kirjoitussarjaa, joka perustuu päättötyöhöni. Muut kirjoitukset löytyvät tagilla Paavalin ristiriitainen minä. Seuraavaksi siirrytään päättötyöni lukuun 4 ja sukelletaan syvemmälle tekstiin. Jälleen kerran suosittelen Room. 7. luvun lukemista ja ko. kohdan pitämistä auki, kun kirjoituksiani luette. Kaikki kommentit tähän ja muihinkin kirjoituksiin ovat erittäin tervetulleita.

0 comments: