Room. 7:1–8:4 kiastisesti, osa 1/2

Kiasmilla tarkoitetaan sana- tai lausejärjestyksen kääntämistä. Se oli yleinen ajanlaskun alun kirjallisuustyyli ja selkeitä kiasmeja löytyy paljon sekä Vanha testamentista että Uudesta testamentista. Yksi tällainen selkeä ja yksinkertainen esimerkki on Room. 11:22a
"Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois." 
Tämä jae rakentuu kiastisesti mallin ABB'A' mukaan. Ensin lukijaa pyydetään katsomaan [A] Jumalan hyvyyttä ja [B] Jumalan ankaruutta. Tämän jälkeen Jumalan hyvyys ja ankaruus saavat selityksen, mutta käänteisessä järjestyksessä. Muutama muu esimerkki löytyy oikealla olevasta kuvasta.

Kiastisuutta voi esiintyä myös pitkissä jaksoissa eikä osien tarvitse olla saman mittaisia. Samankaltaiset ideat, sanat tai rakenteet auttavat hahmottamaan tekstin kiastisuutta. Kiastisesti rakennettu teksti sijoittaa sanoman huippukohdan keskelle, joka monesti myös liittyy sekä rakenteen alkuun että loppuun. Rakenteen keskellä monesti tapahtuu äkillinen muutos aiheessa, jonka jälkeen palataan takaisin edelliseen aiheeseen. Näin esimerkiksi 1. Moos. 12:16, jossa aihe vaihtuu eläimistä ihmisiin ja sitten takaisin eläimiin.
Erilaisia laajempia kiastisia rakenteita, joissa Room. 7:14-25 on mukana, on esitetty roomalaiskirjeestä, mutta lukua 7 ei kukaan ole vielä hahmotellut kiastisesti. Minä tein näin väkevän venäjänkielisen ylistysmusiikin tahdissa ja väkevän luokkatoverin innoittamana. Kaikesta väkevyydestä huolimatta, päättötyössäni esiteltyä kiastista rakennetta tulee pitää vielä varsin spekulatiivisena hahmotelmana.

Esittelen tässä vain lyhyesti hahmottelemani kiastinen rakenteen. Tarkemmin tästä voi katsoa päättötyöni liitteestä 1.
[A] Room. 7:1-6 => Laista pitää vapautua, jotta voi päästä suhteeseen Jeesuksen kanssa
      [B] Room. 7:7-11 => Lain tuleminen herätti synnin,...
            [C] Room. 7:12 => Laki on pyhä ja hyvä
      [B'] Room. 7:13-24 => ...koska minä olen lihallinen
[A'] Room. 7:25-8:4 => Kristuksen ruumiin kautta vapaudutaan synnin ja kuoleman laista ja tästä seuraa lain vanhurskauden vaatimuksen täyttyminen niissä, jotka vaeltavat Hengen mukaan
Muutama seikka puhuu tätä kiastista rakennetta vastaan ja muutama sen puolesta. Niihin mennään seuraavassa kirjoituksessa

2 kommenttia:

  1. Tämä menee mielenkiintoiseksi, ja mielenkiinnolla odotetaan seuraavaa postausta. Rokkenroll, Isossa Kirjassa siinneitä uusia Paavali-tulkintoja!

    VastaaPoista
  2. Mielenkiinnolla myös kuulisin, kuinka uskottavalta tää rakenne sun mielestä kuulostaa :)

    VastaaPoista