Roomalaiskirje, osa 1/4 – kirjoittaja ja kirjoittamisajankohta

Paavalin ristiriitainen minä -kirjoitussarja jatkuu. Tähän mennessä on mm. käyty läpi eri tulkintatapojen keskeisimpiä argumentteja ja tutustuttu Paavali-tutkimuksen uusimpiin virtauksiin. Nyt on aika sukeltaa roomalaiskirjeeseen. Yksi tulkinnan avainasioita on nähdä jokin tietty tekstikatkelma laajemmassa koko kirjeen kontekstissa. Tätä varten on hyvä tietää kuka kirjoitti kirjeen, millaisessa tilanteessa, kenelle kirje kirjoitettiin ja miksi. Näihin kysymyksiin vastataan tässä ja seuraavissa kirjoituksissa.

Roomalaiskirjettä pidetään varsin kiistattomasti aitona Paavalin kirjeenä. Tosin Paavali ei itse kirjoittanut kirjettä vaan kirjuri Tertius Paavalin sanelun mukaisesti (ks. Room. 16:22). Lähinnä vain lukujen 15 ja 16 asema aitona paavalilaisena tekstinä on herättänyt spekulointia, mutta meitä kiinnostava tekstijakson, eli Room. 7:14-25:n, tunnustetaan olevan aitoa Paavalin tekstiä. Siksi minun ei tarvinnut pohtia tekstijakson aitoutta päättötyössäni. Sen sijaan mielenkiintoinen kysymys on Paavalin sanelun ja Tertiuksen kirjoittamisen välinen suhde. Tähän on esitetty seuraavat kolme vaihtoehtoa:

  1. Tertius kirjoitti sanasta sanaan Paavalin sanelun mukaisesti
  2. Tertius kirjoitti ensin lyhyen raakaversion, jonka myöhemmin muotoili pidemmäksi kirjeeksi 
  3. Paavali saneli vain pääajatuksensa ja antoi Tertiukselle vapaat kädet niiden muotoilemiseen.
Jos viimeinen vaihtoehto olisi oikea, nousisi myös tutkittavan tekstijakson aitous uudella tavalla kyseenalaiseksi. Verrattaessa roomalaiskirjettä muihin Paavalin kirjeisiin, huomataan sen kuitenkin olevan varsin samankaltainen tyylin ja kielen suhteen. Lisäksi kirjeessä käsitellyt aiheet ovat varsin tärkeitä ja läheisessä suhteessa galatalaiskirjeen kanssa, joten Tertiuksen vapaa muotoilu vaikuttaa varsin epätodennäköiseltä. Sen sijaan sen enempää ensimmäistä kuin toista vaihtoehtoakaan on vaikea sulkea tyystin pois. Roomalaiskirjeen kieliasu on kuitenkin varsin puhemainen, joten monet tutkijat taipuvat sanasta-sanaan -sanelun kannalle.

Roomalaiskirjettä pidetään varsin varhaisena kirjeenä. Lähes yksimielisesti se ajoitetaan Paavalin kolmannen lähetysmatkan loppupuolelle, eli 50-luvun puoliväliin tai loppuun. Kirjoittamispaikkana pidetään Kreikkaa, todennäköisimmin Korintin kaupunkia.

0 comments: